Acest document este necesar în original.

În original sau copie conform cu originalul pentru autovehiculele achiziționate în leasing

Acest document se accepta in original sau copie.

În original (numai în cazul autoturismelor TAXI/ȘCOALA)